Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Afișare # 
Titlu Autor Accesări
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul: „Reabilitare şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate în localitatea Pădurea-Neagră, Orașul Aleșd, jud. Bihor” Scris de Primaria Alesd 311
HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Aleșd – Consiliul Local Aleșd și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții ”Teren Handbal cu suprafețe elastice” pentru Liceul Scris de Primaria Alesd 331
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației cadastrale pentru alipirea parcelelor identificate cu nr. cadastral 100, 557 și 104789 Aleșd Scris de Primaria Alesd 344
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere și a perioadei de grație pentru rata de capital cu încă 24 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea pentru cofinanţarea proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în or Scris de Primaria Alesd 314
HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de pr Scris de Primaria Alesd 325
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd propusă a se exploata în anul 2019, precum şi modul de valorificare a acesteia Scris de Primaria Alesd 312
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 4/30.01.2018 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții:“Reabilitare și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare ape uzate în localitatea Pădurea Neagră, orașul A Scris de Primaria Alesd 301
HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Aleșd a imobilelor identificate cu numerele cadastrale: 104356, 104304, 104521 și 104532 Aleșd Scris de Primaria Alesd 293
HOTĂRÂRE privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului de pornire al licitaţiei pentru masa lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată în anul 2019 Scris de Primaria Alesd 309
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login