Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Afișare # 
Titlu Autor Accesări
HOTĂRÂRE privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între orașul Aleșd, județul Bihor din România ș i comuna Băcioi , Municipiul Chișinău din Repu blica Moldova Scris de Primaria Alesd 1261
HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului de exploatare şi a preţului de valorifica re pentru masa lemnoasă fasonată aprobată a fi valorificată p rin HCL nr. 154 /2017 Scris de Primaria Alesd 1351
HOTĂRÂRE privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului de pornire al licitaţiei pentru masa lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată prin HCL nr. 154 /2017 Scris de Primaria Alesd 1350
HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al SC Salubri SA Aleşd prin aport în numerar cu suma de 362.770 lei lei Scris de Primaria Alesd 1340
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care apar ț in domeniului public al ora ș ului Ale ș d însușit prin Hotărârea Consiliului local nr. 62/1999, completată prin Hotărârea Consiliului local nr. 58/2002 Scris de Primaria Alesd 1282
HOTĂRÂRE pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017 aprobat prin HCL nr. 43/2017 Scris de Primaria Alesd 1441
HOTĂRÂRE privind aprobar ea rectificării bugetului loca l și bugetul ui activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2017 Scris de Primaria Alesd 917
HOTĂRÂRE privind aprobarea scutirii de la plat a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al oraşului Aleşd de către d - na Ivan Florina Nicoleta Scris de Primaria Alesd 863
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login