Organigrama

Categorie: Primaria Alesd
Scris de Primaria Alesd

1.Organigrama Primăriei orașului Aleșd cu elemente suplimentare

2.Lista persoanelor care ocupă poziții de conducere:

                -Todoca Ioan                      -primar

                -Kajanto Paul                     -viceprimar

                -Lauran Nicoleta               -secretar

                -Laza Gheorghe                -arhitect șef

                -Dem Stelian                      -șef serviciu contabilitate

                -Cociorva Gheorghe        -șef serviciu SPAS

                -Botiș Dan                           -șef birou agricol și cadastru

                -Botiș Paulina                     -șef birou administrație publică

 

3.Numărul total de posturi ocupate: 128 și nr total posturi disponibile: 11

4.Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd (ROF – HCL 37/29.03.2018)