Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE

  S.C. Salubri S.A. – a fost înființată în 1994, prin Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 62/1994, ca urmare a reorganizării fostei R.A.G.C.L. Aleșd și are ca acționar unic Consiliul local al orașului Aleșd.

S.C. Salubri S.A. este operatorul serviciului de alimentare cu apă și canalizare și al serviciului de salubrizare în orașul Aleșd. 

            LEGISLAȚIE:

1.  Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

2.  Legea nr. 111/2016, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

3.  OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

4. OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

5. OG nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

6. HG nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

7.  Ordinul 1952/2018, pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login