Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis
Afișare # 
Titlu Autor Accesări
HOTĂRÂRE d e aprobare a documentației tehnice faza SF mixt și a indicatorilor tehnico Scris de Primaria Alesd 504
HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 Scris de Primaria Alesd 516
HOTĂRÂRE privind actualizarea listei cu bunurile proprietate publică date în administrarea Liceului Teoretic „Constantin Șerban” Aleș d Scris de Primaria Alesd 506
HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu număr cadastral 10 0230 înscris în CF nr. 10 0230 Aleșd , în suprafață totală de 1095 mp proprietate privată a orașului Aleșd Scris de Primaria Alesd 518
HOTĂRÂRE privind aprobare a proiectul ui și a cheltuielilor legate de proiect ul : ” Abordare integrată pentru revitalizarea și dezvoltarea orașului Aleșd Scris de Primaria Alesd 439
HOTĂRÂRE privind transmiter ea în folosință cu titlu gratuit a două autoturisme Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – Poliția Aleșd Scris de Primaria Alesd 423
HOTĂRÂRE privind acceptare a unei donaţii oferită de proprietarii Bar Eugen Dan și Bar Alexandrina Aneta Scris de Primaria Alesd 254
HOTĂRÂRE privind aprobar ea rectificării bugetului loca l și a bugetul ui activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2021 Scris de Primaria Alesd 233
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login