Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Afișare # 
Titlu Autor Accesări
HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor și procedura de acordare a scutirii sau reducerii de la plata impozitului/taxei pe clădiri datorat de organizațiile nonprofit de pe raza unității administrativ teritoriale Aleșd Scris de Primaria Alesd 7586
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al.Roman din Orașul Alesd, judetul Bihor” Scris de Primaria Alesd 3939
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 118/17.10.2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții:“Reabilitare și modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al. Roman din Orașul Aleșd, județul Bihor” Scris de Primaria Alesd 3858
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2019 Scris de Primaria Alesd 4388
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2019 Scris de Primaria Alesd 4342
HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza oraşului Aleşd, pentru anul şcolar 2020 – 2021 Scris de Primaria Alesd 3985
HOTĂRÂRE privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Direcției de Asistență Socială a orașului Aleșd pentru perioada 2020 – 2025 și a planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul DAS Aleșd pentru anul 2020 Scris de Primaria Alesd 2844
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd propuse a se exploata în anul 2020, precum şi modul de valorificare pentru fiecare partidă în parte Scris de Primaria Alesd 2314
HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării orașului Aleșd, ca membru fondator la ASOCIAȚIA ”GAL ZONA ALESD - VALEA CRIȘULUI REPEDE” Scris de Primaria Alesd 2490
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 9990 din 15.12.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 434/30.11.2009 și 258/03.11.2011, încheiat între orașul Aleșd și d-na Boitoș Loredana Florina, reprezentant lega Scris de Primaria Alesd 2102
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login