Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Afișare # 
Titlu Autor Accesări
HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018 inclusiv, cele datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrati Scris de Primaria Alesd 6052
HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu numărul topografic 1261/2 Aleșd Scris de Primaria Alesd 6596
HOTĂRÂRE privind aprobarea în principiu a ajustării preţului la apa potabilă şi a tarifului la canalizare-epurare Scris de Primaria Alesd 6502
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării poziției nr. 21 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd Scris de Primaria Alesd 6388
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2019 Scris de Primaria Alesd 5978
HOTĂRÂRE privind stabilirea coeficienților pentru funcția publică de conducere de director executiv grad I și II din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd Scris de Primaria Alesd 6157
HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd Scris de Primaria Alesd 4560
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei PUZ: „Schimbarea categoriei de folosință a terenului, eliminarea interdicției temporare de construire și întocmirea documentației geotehnică pentru mobilarea și stabilizarea întregului versant” Scris de Primaria Alesd 3427
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8767 din 27.10.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 272/01.10.2009 și 410/01.11.2009, încheiat între orașul Aleșd și d-ul Botnaru Slavian, reprezentant legal al C.M Scris de Primaria Alesd 3264
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 9255 din 16.11.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 275/01.10.2009 și 413/01.11.2009, încheiat între orașul Aleșd și d-na Horgoș Gabriela, reprezentant legal al C.M Scris de Primaria Alesd 3125
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login