Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Afișare # 
Titlu Autor Accesări
HOTĂRÂRE privind aprobarea dez lipirii imobilului identificat cu număr cadastral 101 937 înscris în CF nr. 10 1937 Aleșd , în suprafață totală de 636 mp proprietate privată a orașului Aleșd Scris de Primaria Alesd 588
HOTĂRÂRE privind aprobarea participarii Orasului Alesd la „ Programul Interreg V - A România - Ungaria 2014 – 2020, Prioritatea de investiţii (Ip) deschisă: 8/b – „Susţinerea creşterii eficiente a ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialul Scris de Primaria Alesd 583
HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în proprietatea ora ș ului Aleș d a imobilului - teren iden tificat cu nr. cadastral 10 4349 , înscris în CF 104349 în suprafață de 650 mp Scris de Primaria Alesd 573
HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza oraşului Aleşd ,pentru anul şcolar 2018 – 2019 Scris de Primaria Alesd 608
HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „ Administrație ” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd Scris de Primaria Alesd 854
HOTĂRÂRE p entru modificarea anexei nr. 1 la Hotărâr ea Consiliului local Aleșd nr. 42/2016 p rivind aprobarea Regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei sociale, al Centrului de zi pentru copiii din cadrul Centrului Multifuncţional Scris de Primaria Alesd 599
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 201 8 Scris de Primaria Alesd 342
HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii: „Reabilitare şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate în localitatea Pădurea-Neagră, Orașul Aleșd, jud. Bihor” Scris de Primaria Alesd 374
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economic i actualizaţi pentru obiectivul : „ Reabilitare şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate în localitatea Pădurea - Neagră , Orașul Aleșd, jud. Bihor ” Scris de Primaria Alesd 359
H OTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe pe durata execuției investiției, a unui teren in suprafață de 1143 mp, aflat în proprietatea privata a orașului Aleșd situat pe str. Arena Sportiva, nr. 4 , în Scris de Primaria Alesd 346
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login