Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Afișare # 
Titlu Autor Accesări
HOTĂRÂRE privind organizarea Târgului de vară de la Aleşd, din perioada 27.08.2015 – 31 .08 .2015 Scris de Primaria Alesd 1300
HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren identificat cu nr. top 1256/1 înscris în CF nr. 3829 Aleşd având o suprafaţă de 2.520 mp situat în intravilan Scris de Primaria Alesd 1102
HOTĂRÂRE privind darea avizul ui de principiu în vederea iniţier ii procedurii de achiziţi e a imobilului corp nou parter + mansardă proprietar SC Electric Star SRL situată în incinta bazei sportive din Pădurea Neagră Scris de Primaria Alesd 890
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului General al Oraşului Aleşd pe anul 2015 Scris de Primaria Alesd 1208
HOTĂRÂRE pentru dezmembrarea pa rcelei cu număr cadastral 101192 Aleşd în suprafaţă totală de 9120 mp în vederea înscrierii parcelelor nou formate în Cartea Funciară Scris de Primaria Alesd 1023
HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul public al oraşului Aleşd , a imobilului – „ Clădire şcoală cu 12 săli de clasă” Scris de Primaria Alesd 1431
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-na Veselca Mariana - Elena Scris de Primaria Alesd 996
HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 41 din 29.04.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţional ă de Investiţii „C.N.I.” – SA, a amplasamentului – aşezământ cultural şi teren aferent - Scris de Primaria Alesd 605
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login