Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Afișare # 
Titlu Autor Accesări
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului General al Oraşului Aleşd pe anul 2015 Scris de Primaria Alesd 1121
HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Statutului oraşului Aleşd Scris de Primaria Alesd 1308
HOTĂRÂRE pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 201 5 aprobat prin HCL nr. 12 /2015 cu anexa nr. 2 Scris de Primaria Alesd 1156
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al oraşului Aleşd nr. 22 din 27.03.2015, p rivind aprobarea participării oraşului Aleşd, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Age Scris de Primaria Alesd 823
HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţional ă de Investiţii „C.N.I.” – SA, a amplasamentului – aşezământ cultural şi teren aferent - şi asigurarea condiţiilor în vederea executării Scris de Primaria Alesd 826
HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd Scris de Primaria Alesd 996
HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii t erenului cu nr. cadastral 103084 din CF nr. 10 3084 Aleşd în suprafaţă de 108 mp în domeniul public al oraşului Aleşd Scris de Primaria Alesd 756
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-na Hubner Paraschiva Scris de Primaria Alesd 695
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login