Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

ANUNT: Primaria orasului Alesd invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociatiile si fundatiile constituite conform legii, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru domeniile: cult

Primaria orasului Alesd invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociatiile si fundatiile constituite conform legii, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru domeniile: culte religioase.

            1.Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila a proiectelor din domeniul culte religioase pe anul 2021 este prevazuta de art.6 din Legea 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

            2. Sursa de finantare a contractului si valoarea bugetului local rectificat este de 120.000 lei :

-culte religioase: 120.000 lei

            3.Durata proiectelor : 31.12.2021

4.Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect conform art.20 alin.2 din Legea 350/2005 este de 08.11.2021 ora 15, datorita rectificarii bugetului local.

5.Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Orasul Alesd, str.Bobalna, nr.3, judetul Bihor.

            6.Selectia si evaluarea proiectelor in vederea obtinerii finantarii neramburasabile se va face de catre comisia de evaluare in perioada: 09.11.2021 – 12.11.2021.

| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login