Organigrama

Categorie: Stiri
Scris de Primaria Alesd

1.Organigrama Primăriei orașului Aleșd cu elemente suplimentare

2.Lista persoanelor care ocupă poziții de conducere:

-Todoca Ioan -primar

-Kajanto Paul -viceprimar

-Lauran Nicoleta -secretar

-Laza Gheorghe -arhitect șef

-Dem Stelian -șef serviciu contabilitate

-Cociorva Gheorghe -director executiv DAS

-Botiș Dan -șef birou agricol și cadastru

-Botiș Paulina -șef birou administrație publică

3.Numărul total de posturi ocupate: 122 și nr total posturi disponibile: 20(inclusiv asistenti personali).

4.Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd ( ROF - HCL nr. 44/30.03.2022)